RECTIFICARE la baremul de evaluare al disciplinei "Drept civil" - Ziua 2
Vineri, 12 Noiembrie 2010 14:43

U.N.B.R.

Data: 11/11/2010


Către,

 

Preşedinţii Centrelor de Examen

 

         Va comunicam rectificarea Baremului de corectare la disciplina “Drept civil” (avocat stagiar), astfel:

         - la subiectul 1 fragmentul referitor la:

“   - felurile domiciliului in raport de modul de stabilire; stabilirea, schimbarea si dovada domiciliului (domiciliul de drept comun; domiciliul legal; domiciliul convenţional) -  0,75 pct”

         Menţionăm că, dintr-o eroare materială, în barem, s-a prevăzut punctarea cu 1 punct.

         - la subiectul 2 fragmentul referitor la:

“ - nulitatea absoluta, in principiu, nu poate fi acoperita prin confirmare - 0,50 pct”

         Menţionăm că, dintr-o eroare materială, în barem, s-a prevăzut punctarea cu 0,75 puncte.

         Prezenta rectificare s-a făcut la sesizarea Preşedintelui Centrului de Examen Bihor.

         Rugam Preşedinţii Comisiilor de examen să aducă la cunoştinţa candidaţilor prezentul mesaj prin afişare lângă baremul la disciplina “Drept civil” (avocat stagiar).

 

         Av. Florea Gheorghe

         Preşedintele U.N.B.R.
 
Solutie web implementata de MEDIA TREND