Componenţa Consiliului Baroului Bacau la 21.03.2019

- Decan     – av. Alexandru Pruteanu

- Prodecan – av. Petrea Mihaela-Camelia 

- Consilier – av. Apostol Andrei

- Consilier – av. Burghelea Anca-Daniela

- Consilier - av. Candet Gigi-Nucu

- Consilier – av. Chiciu Laurenţiu-Nicolae 

- Consilier – av. Costache Ioan Liviu

- Consilier – av. Ene Gheorghe

- Consilier – av. Lepîrdă Carmen Georgiana

- Consilier – av. Stanciu Diana Manuela

- Consilier – av. Şerban Constantin

 
Solutie web implementata de MEDIA TREND