Ordine de zi a Adunarii generale din 17.03.2018
Miercuri, 07 Martie 2018 00:18

Adunarea Generală din 17 Martie 2018

ORDINEA  DE  ZI

1. Raport asupra activităţii Consiliului pe anul 2017

2. Raport aupra activitatii financiare pe anul 2017

3. Raportul Comisiei de cenzori

4. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018

5. Alegerea delegatilor la Congres;

6. Implementarea unui program informatic de repartizare a dosarelor unde este necesara asistenta juridica din oficiu

7. Diverse;

În conformitate cu art.67 alin.(5) din Statutul profesiei de avocat, avocatii cu drept de a participa la sedintele adunarii generale  pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi, care vor fi depuse in scris la decanatul baroului cu cel puţin 5 zile înainte de data la care a fost convocată adunarea generală. “

 
Solutie web implementata de MEDIA TREND